Dec 18

TAHUN BARU ISLAM 1431H.

Alhamdulillah, akhirnya Allah memberi kesempatan lagi untuk berjumpa tahun baru Islam, 1431H.

Sebuah momentum yang senantiasa saya tunggu-tunggu.
Bagi saya, inilah momentum terbesar bagi umat Islam. Momentum yang akhirnya membuat umat Nabi Muhammad saw mengalami kemajuan yang sangat fantastis hampir dalam semua bidang kemajuan, baik aqidah (keyakinan spiritual), ibadah (ritual), mu’amalah (sistem transaksi antar manusia), maupun akhlak (akhlak dan karakter).
Melalui semangat inilah umat Islam maju bergerak dan berubah dari alam kejahiliyahan menuju alam pengetahuan. Dari alam kegelapan menuju alam cahaya yang menerangi.
Semoga saja, bangsa yang sedang “sakit” ini mendapati makna terdalam dari semangat hijrah, sehingga menjadi ummat yang harus dan siap berubah menuju kualitas yang lebih baik, amin.

1 comment

  1. Selamat Thn Baru H & M, Pak. Sorry, later is better than nothing. Sukses selalu buat anda. Keep intouch

Leave a Reply

Your email address will not be published.